Feedback

Bilkent University

Bilkent Üniversitesi
Adına Sahibi:

Prof. Dr. Kürşat Aydoğan

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

Hande Seçkin Onat

Yayının Türü:

Yerel Süreli Yayın

Yayın Kurulu: Kürşat Aydoğan, Reyyan Ayfer, Hande Seçkin Onat, Kamer Rodoplu

Editör: Diane Ewart Grabowski

Yönetim Yeri: Bilkent Üniversitesi
Rektörlük, İletişim Birimi, 06800
Bilkent, Ankara
 
Basıldığı Yer: Meteksan Matbaacılık
ve Teknik Sanayi Tic. A.Ş.
1606. Cad. No:3 06800
Bilkent, Ankara

 

Bilkent News (ext. 1487) welcomes feedback from readers. Please submit your letters to torial Board will review the letters and print them as space permits.