PUBLIS INSTITUTIONS & ORGANIZATIONS FAIR

10 November 2014 Comments Off on PUBLIS INSTITUTIONS & ORGANIZATIONS FAIR

November 18-19

10:30 a.m. – 3:30 p.m.

FADA, FF Foyer

November 18

Enerji Pinasası Denetleme Kurumu, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Kalkınma Bakanlığı, T.C. Sayıştay Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

November 19

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İŞKUR, Rekabet Kurumu, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, T.C. Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.